Ľudia stále tak trošku tápajú aký je rozdiel medzi potkanom s PP a s potkanom s VP a preto sme sa rozhodli napísať k tomu pár slov a dúfame, že sa nám tým podarí objasniť, aký je vlastne rozdiel medzi potkanom s PP a potkanom s VP.

Potkan s PP

PP, čiže preukaz pôvodu, je oficiálny dokument, ktorý vydáva buď združenie, alebo chovateľ registrovaný pod daným združením za určitých podmienok. Vo všeobecnosti potkan môže získať PP:

  • UCHOVNENÍM – PP môže získať potkan s VP po uchovnení, tzn. po jeho posúdení posudzovateľom, či povaha, stavba tela, varieta, sfarbenie a znak potkana zodpovedá štandardu, resp. v prípustnej miere sú povolené určité odchýlky od štandardu. Potkan musí taktiež spĺňať určitý váhový limit. Po schválení jeho vhodnosti k chovu dostáva takýto potkan registračné číslo, ktoré sa zapíše do plemennej knihy a potkanovi následne združenie po žiadosti od chovateľa vydáva PP.
  • NARODENÍM PO DVOCH PP RODIČOCH – Ak sa po dvoch registrovaných rodičoch narodia miminká, tieto miminká majú nárok na vystavenie PP, chovateľ však musí ešte pred odberom do presne stanoveného termínu poslať PP vrhu na zaregistrovanie. Následne správca plemennej knihy informácie v rodokmeni preverí a po správnosti vystaví danému vrhu registračné číslo, ktoré je opäť zapísané do plemennej knihy. Avšak to ešte nezaručuje, že po týchto miminkách môžete mať miminká s PP, opäť je chovné jedince potrebné posúdiť posudzovateľom a zaregistrovať pred samotným krytím.

De facto, potkan s PP je potkan buď registrovaný pod nejakým združením, alebo odchovaný po dvoch registrovaných jedincoch. Zvyčajne je však potrebné aby obaja rodičia vrhu boli registrovaní pod rovnakým združením, pretože zväčša jednotlivé organizácie si vzájomne tieto registrácie neuznávajú. Ak niektoré združenie uznáva aj registráciu zvierat iných združení tak táto povinnosť chovateľovi odpadá.

Potkan s PP teda zaručuje, že každého chovného jedinca obhliadol posudzovateľ, potkan spĺňa podmienky štandardu, bolo mu vystavené registračné číslo a je zapísaný v plemennej knihe a takéto miminko s PP zaručuje, že jeho rodičia prešli takouto registráciou a registračné číslo vrhu je zapísané v plemennej knihe.

Potkan s VP

Strašne veľa chovateľov v dnešnej dobe chová aj potkany s VP. Jedná sa hlavne o prípady, kedy zviera síce nezodpovedá ikonám v štandarde, avšak jeho chovateľský prínos je aj napriek tomu pre chovateľa veľký (buď má dobrý rodokmeň, nepríbuznosť na zvieratá v chove a pod.).

Odchovávajú sa tak napr. znakaté potkany, kedy je veľmi zložité odchovať potkana, ktorý znakovo dokonale zodpovedá štandardu, napr. sa takto chovajú aj extraznakáče a donedávna sa chovali na VP aj napr. devilovia, dlhosrsté potkany a podobné línie a variety, ktoré boli nové a neboli ešte uznané štandardom.

Potkan s VP má tú nevýhodu, že sa jedná o neoficiálny dokument, zvieratá nie sú uchovnené a teda ani zapísané v plemennej knihe, a teda vrhy s VP idú tak trošku mimo združenia chovateľa.  Našťastie pár združení už sa rozhodlo aj v tomto pomôcť svojim chovateľom a začínajú sa zaujímať čoraz viac aj o VP vrhy svojich členov, a dávať im určitú vážnosť.

Na Slovensku sa, vo všetkých združeniach a kluboch združujúcich chovateľov potkanov, tieto vrhy poctivo registrujú ako aj PP vrhy, len majú zvyčajne rozdielny zápis registračného čísla kvôli prehľadnosti.

V Českej republike sa ale tiež už postupne začína dávať vážnosť a dbať viac aj o VP vrhy. Od apríla 2015 platí dobrovoľná evidencia VP vrhov v ČKP, z.s. a od 1.9.2015 majú členovia v ZO CHMH povinnosť evidovať VP vrhy.

Týmito krokmi si trúfam povedať, že u potkana od oficiálneho chovateľa sa nemusíte báť toho, či má potkan VP alebo PP. Chovateľ stále musí chovať podľa určitých pravidiel a etiky chovu a nemôže ísť sám proti sebe, pretože by si spravil zlé meno, preto aj vo VP vrhoch, môžete očakávať profesionalitu a pravdivé informácie od chovateľa.

VP môžu svojim miminkám žiaľ vystaviť aj množitelia, na to si treba dať pozor. VP je v princípe len výpis predkov, rodokmeň a teda každý, kto pozná predkov miminiek im môže takýto rodokmeň vystaviť. Otázna je však potom pravdivosť informácií, to či dané kríženie nie je v rozpore s etikou chovu (kríženie jednotlivých línií medzi sebou, kríženie rizikových zvierat – napr. fuzz x fuzz, zapájanie zdravotne slabých jedincov do chovu, nedodržanie počtu vrhov na samici/samcovi, zlá krycia váha samice/samca,…). Tieto priestupky sa totižto u množiteľov stávajú vcelku často.

autor: Tamara Sýkorová, Chs a Čs Equilibrium