Nebo a Zem spája most. Volá sa Dúhový most, pretože má
farby dúhy. Práve na  konci Dúhového mostu je zem s lúkami, kopcami a údoliami
zarastenými sviežou  zelenou trávou.
Keď zomrie milované zviera, odíde do
tejto zeme. Je tam vždy  dostatok jedla a pitia a teplé jarné počasie. Staré a
slabé zvieratá sú opäť mladé a silné. Tie, ktoré boli nejako zmrzačené, sú opäť
zdravé. Celý deň sa tam  spolu všetci hrajú.
Len jedno jediné im tu chýba.
Ich človek na Zemi, ktorý  ich miluje. A tak sa každý deň hrajú a behajú pokiaľ
nepríde deň, kedy sa jedno  z nich prestane hrať a zdvihne zrak. Ňufáčik
zavetrí. Oči uprene hľadia. To  jedno rýchlo odbehne od skupiny.
Práve Ťa
uvidel a vo chvíli, kedy sa Ty a  Tvôj priateľ stretnete, vezmeš ho do svojho
náručia a objimeš ho. Pobozká Tvoju  tvár znova a znova a znova a Ty sa znova
zadívaš do jeho verných očí.
Potom  prekročíte Duhový most spolu a už nikdy
sa nerozdelíte.

                                              – Neznámy autor

Skôr či neskôr sa s tým stretne každý z nás. Malinké srdiečko dobije a žiarivosť gorálkových očiek vyhasne a ostanú nám len spomienky… Spomienky na tie úžasné časy a na lásku, ktorá medzi nami bola… Ktorá stále pretrváva.

Určite v takejto situácii viacerí ľudia nevedia, čo si s malým bezvládnym telíčkom počať. Spomínam si na časy, kedy som s hlodavcami začínala a skutočne som si v takejto situácii nevedela predstaviť, čo s telíčkom spraviť a ono hlavne hneď na začiatku človek nad týmto ani moc nerozmýšľa. Aj preto som sa rozhodla napísať tento článok.

V súčasnej dobe nie je žiaľ veľa možností, ako s telíčkom naložiť, resp. štát na spoločenské zvieratká v tomto akosi zabúda. Je jasné, že pre majiteľa je myšlienka kafilérie zväčša neprípustná a chce si svojho miláčika dôstojne pochovať. Ľudia bývajúci v dome to majú o trošku jednoduchšie, potkaníka si proste pochovajú na záhrade, ale ľudia žijúci v meste na sídlisku sú odkázaní na iné možnosti. Žiaľ tu väčšinou končí veterinár ako jediná legálna možnosť, pretože zväčša ľudia nevedia, že majú na výber aj inú cestu. Tú cestu vám chcem v tomto článku načrtnúť, aj keď je mi jasné, že skrz financie nebude možno pre všetkých úplne dostupná. Žiaľ pochovávanie zvieratiek niekde v lese, na čistinke a podobne je ilegálne, ale práve skrz to, že ľudia nemajú veľa možností, vznikajú čím ďalej tým viac ilegálne hroby a ilegálne zvieracie cintoríny. Žiaľ tie veľakrát ohrozujú ostatné zvieratká, prípadne aj ľudí, nakoľko pri rozklade telíčka vznikajú rôzne baktérie, ktoré môžu kontaminovať prostredie, prípadne spodné vody. Ako teda naložiť s telíčkom legálnou cestou?

Pochovanie potkaníka na vlastnom, resp. cudzom pozemku

Potkaníka je možné si legálne pochovať na vlastnom pozemku, prípadne na inom pozemku, ak má majiteľ potkaníka na to písomný súhlas vlastníka pozemku. Aj tu však platia určité pravidlá, ktoré stanovuje zákon.

Na Slovensku o tomto probléme pojednáva Vyhláška č. 148/2012 Zb. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.

Konkrétne sa tu hovorí o týchto podmienkach:

 • Mŕtve zviera možno zakopať, ak sa v jame po vykopaní neobjaví spodná voda,
 • Mŕtve zviera možno zakopať, ak je pozemok vzdialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku alebo nádrže,
 • Mŕtve zviera možno zakopať, ak mŕtve zviera je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m do úrovne terénu,
 • Mŕtve zviera, ktoré je zakopávané v obale musí byť v obale, ktorý sa v zemi neškodne rozloží,
 • Mŕtve zviera možno zakopať, ak telo mŕtveho zvieraťa je ošetrené dezinfekčným prostriedkom,
 • Miesto zakopania musí byť vzdialené najmenej 5 m od najbližšej obytnej stavby a najmenej 2 m od hranice susediaceho pozemku,
 • Celý pozemok musí byť oplotený a zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,
 • Miesto zakopania musí byť primerane označené.

V Českej republike o tom pojednáva Vyhláška č. 82/2014 Sb. o kadáverech zvířat v zájmovém chovu.

Tu je zas pochovávanie zvieratiek obmedzené takto:

 • Na miesto určené pre pochovávanie zvierat je možné pochovať len mŕtve zviera a to na dobu rozkladu minimálne 10 rokov,
 • Miesto určené pre pochovávanie zvierat nesmie kontaminovať vodný zdroj a musí byť vzdialené od vodného zdroja najmenej 200 m,
 • Miesto určené pre pochovávanie zvierat musí byť vzdialené od najbližšej obytnej stavby, stavby pre rodinnú rekreáciu a pozemnej komunikácie s výnimkou príjazdovej cesty pozemnej komunikácie najmenej 100 m,
 • Miesto určené pre pochovávanie zvierat musí byť vzdialené od susedného pozemku najmenej 50 m,
 • Do výkopu možno pochovať mŕtve zviera ak sa na dne výkopu neobjaví podzemná voda,
 • Ak sa mŕtve zviera pochováva v obale, musí byť obal v pôde rozložiteľný a nesmie poškodzovať životné prostredie,
 • Mŕtve zviera musí byť ošetrený nehaseným vápnom alebo iným vhodným dezinfekčným prostriedkom a následne zasypané vrstvou kyprej pôdy vo výške najmenej 50 cm do úrovne terénu, v prípade mŕtveho zvieraťa o hmotnosti vyššej ako 100 kg vo výške najmenej 100 cm do úrovne terénu,
 • Každé jednotlivé miesto pochovania zvieratka musí byť nezameniteľne označené s vyznačením dátumu pochovania,
 • Miesto určené pre pochovávanie musí byť zaistené proti vniknutiu zvierat.

Pochovanie potkaníka na zvieracom cintoríne

Ďalšia možná cesta ako si pochovať potkaníka. Inde vo svete sú už zvieracie cintoríny samozrejmosťou, napr. prvý zvierací cintorín na svete založil veterinárny lekár Samuel Johnson koncom 19. storočia v Amerike. V Českej republike a u nás na Slovensku je táto možnosť stále ešte len „v plienkach“, aj keď v Českej republike už dlhšie fungujú niektoré cintoríny a napr. taký cintorín v Prahe v Bohniciach je už plne obsadený.

Práve skrz absenciu zvieracích cintorínov vo viacerých mestách, tieto cintoríny zväčša ponúkajú možnosť, že si k vám po zvieratko prídu, samozrejme si však za cestu účtujú poplatok. Taktiež majú zväčša nachystanú pietnu miestnosť, kde sa môžete so svojim zvieratkom rozlúčiť a nasleduje pohreb, tak ako aj u ľudí.

Prenájom takéhoto pohrebného miesta na zvieracom cintoríne sa platí potom individuálne, pričom niektorí ponúkajú prenájom na 2 roky, iný na 5-10 rokov a potom je možné si opäť za poplatok prenájom predĺžiť, alebo sa miestečko uvoľní pre ďalšie zvieratko.

Taktiež je možné si priplatiť aj človeka, ktorý sa vám bude o hrobček starať v čase neprítomnosti, niektoré cintoríny túto možnosť majú už priamo zarátanú v cene prenájmu. Taktiež ak sa chce človek priamo zúčastniť pohrebu svojho zvieratka, u niektorých cintorínov je táto možnosť za príplatok. Tu vám poskytneme len niektoré základné sadzby, ale konečnú sumu si zistíte až priamo po kontaktovaní cintorína, pre ktorý sa rozhodnete na základe služieb, ktoré budete požadovať.

Na Slovensku sú mi zatiaľ známe len tri zvieracie cintoríny:

 • Cintorín spoločenských zvierat Kamienok, ktorý sa nachádza v obci Šútovce pri Prievidzi, kde za zvieratko o hmotnosti do 1 kg zaplatíte na 2 roky poplatok 70 Eur, v ktorom je už zarátaná rozlúčka so zvieratkom, pochovanie, úprava hrobu, samotná starostlivosť o hrob.
 • Cintorín zvierat Plamienok, ktorý sa nachádza v Rakovci nad Ondavou, kde za pochovanie zvieratka o hmotnosti do 1 kg a prenájom hrobového miesta na 5 rokov zaplatíte 50 Eur, pričom ročnú starostlivosť o hrobček si môžete doplatiť individuálne.
 • Cintorín zvierat v Lučenci.
 • Plánuje sa taktiež zvierací cintorín v Žiline, Rimavskej Sobote,…

V Českej republike je možností trošku viac:

 • Hřbitov domácich zvířat Nenia, ktorý sa nachádza na Starej Vode, kde si za pochovanie zvieratka zaplatíte 2 850 Kč, pričom prenájom hrobu na 1 rok vás vyjde na 230 Kč.
 • Zvířecí hřbitov pod Řípem vo Vražkove.
 • Zvířecí hřbitov Pardubice, kde si za výkop menšieho hrobu zaplatíte 850 Kč a za prenájom na 10 rokov 750 Kč, plus sú tam poplatky za individuálne požiadavky.
 • Zvířecí hřbitov Jimlín v Lounach, kde za uloženie telíčka do hrobu vrátane výkopu zaplatíte 600 Kč a prenájom miesta na 10 rokov vás výjde u potkaníka na cca. 2000 Kč.
 • Hřbitov pro domácí mazlíčky v Písku.

Kremácia potkaníka

Ďalšou z možností ako si dôstojne uctiť svojho zvieracieho kamaráta je dať jeho telíčko zpopolniť v niektorom krematóriu určenom pre zvieratká. Telíčka zvieratiek sa tu potom spaľujú v peci pri vysokej teplote okolo 850-1000°C, kedy vzniká z telíčka sterilný popol. Popol spolu s nespálenými zvyškami kostí sa potom ešte melú v špeciálnom zariadení, aby sa aj kostičky rozdrvili na popol.  Takto upravený popol je potom možné si ponechať vo vami zvolenej ozdobnej urničke doma, prípadne si ho zakopať na záhradke, alebo rozptýliť na rozptýlovej lúke, ktorá býva zvyčajne súčasť takéhoto krematória.

Nakoľko týchto krematórií pre zvieratká nie je veľa, tak tieto krematóriá opäť ponúkajú možnosť, že si za poplatok telíčko u vás priamo vyzdvihnú, odvezú a po kremácii vám popol zvieratka buď aj privezú, alebo pošlú prostredníctvom pošty.

Taktiež je tu možné si za príplatok zvoliť rozlúčku so zvieratkom v pietnej miestnosti buď osobne, alebo niektoré krematória ponúkajú aj rozlúčku so zvieratkom prostredníctvom online záznamu z pietnej miestnosti. A potom nasleduje samotná kremácia.

Majiteľ má potom na výber z viacerých typov ozdobných urien. Môže si zvoliť sklenené, mosadzné, keramické alebo zaliať popol zvieratka do ozdobného skla, prípadne šperku. Fantázii sa medze nekladú.

Na Slovensku túto možnosť momentálne ponúkajú:

 • Pet Heaven krematórium v Jablonovom, kde si môžete nechať potkaníka spopolniť za 38 Eur.
 • Krematórium Roval Group s.r.o. v Nových Zámkoch, kde si môžete nechať potkaníka spopolniť za 28 Eur.
 • Mobilná kremácia zvierat so sídlom v Hornej Potôni, kde si môžete nechať potkaníka spopolniť za 60 Eur, pričom v cene máte zarátanú už aj urničku.
 • Na východe Slovenska zas môžu ľudia využiť služby Czinke Sándora a jeho mobilného krematória buď v Maďarskom meste Demecser alebo Kisvárda (vzdialené od Košíc cca. 80 km), prípadne sa za príplatok dá dohodnúť aj na inom mieste.

V Českej republike túto možnosť ponúkajú:

 • První pražské pet krematorium Kerberos v Prahe, kde si potkaníka môžete nechať spopolniť za 2000 Kč.
 • Krematorium zvířat Praha, kde si môžete nechať potkaníka spopolniť za 1900 Kč.
 • Krematorium zvířat Brno, kde si môžete nechať potkaníka spopolniť za 1700 Kč.

Asanačný podnik – kafiléria

Ďalšou legálnou, aj keď pre zvieratko nie moc dôstojnou cestou, ako sa postarať o mŕtve telíčko je jeho zanesenie k veterinárovi, ktorý ho následne odovzdáva asanačnému podniku. V tom sa tieto telíčka potom spracovávajú pri teplote okolo 130°C a za vysokého tlaku (cca. 3 barov) na mäsokostnú múčku a kafilerický tuk.

autor: Tamara Sýkorová, Chs a Čs Equilibrium