Potkani (Rattus norvegicus) jsou hlodavci z čeledi myšovitých (Muridae). Původně pocházejí z východní Asie, ale díky nevědomé lidské pomoci se rozšířili do celého světa. Na mnohých místech vytlačili původní obyvatele, např. v Čechách krysy. Dokonce existuje vědecká hypotéza, že stojí za ústupem morových ran v Evropě, protože černý mor přenášený krysami údajně nebyl schopný úspěšně parazitovat na potkanech. Jelikož se jedná o velmi přizpůsobivá zvířata, našla své místo v pokusných laboratořích, kde byla posléze vyšlechtěna domestikovaná forma potkana, nazývaná laboratorní potkan (Rattus norvegicus var. alba).
Laboratorní potkan se od divoké formy potkana liší v mnoha ohledech. Dorůstají větší velikosti, celková stavba těla je zavalitější, samci mohou být až dvakrát větší než samičky. Vyšlechtěné variety se liší i tvarem uší, druhem srsti (někdy může zcela chybět), barvou. Oproti svým divokým předkům jsou laboratorní potkani až chorobě zvědavá přítulná zvířata, jsou tolerantnější k ostatním potkanům i jiným zvířatům, např. lidem.
Bohužel, kvůli své laboratorní minulosti, mají větší sklony k různým onemocněním, rakovině atd., a jejich délka života je ve srovnání s maximální možnou délkou života divokého potkana mnohem kratší. V průměru se ale divoký potkan dožije mnohem kratšího věku než laboratorní, protože dříve umírá na příčiny související se způsobem života (napadení predátory atp.).

Laboratorní potkan v číslech

 • Délka těla: 20 – 30 cm (ocas kratší než tělo)
  Hmotnost: 300 – 800g samec
  220 – 450g samice
  Porodní váha: 5 – 7g (závisí na velikosti vrhu)
  Délka života: 2 – 3 roky (průměr)
  Fyzická dospělost: 5 – 6 měsíců
  Tělesná teplota: 37,5°C
  Tepová frekvence 200 – 600 tepů/minutu
  Dechová frekvence: 66 – 210 nádechu/minutu
  Krevní tlak: 15,5/12 kPa (systolický/diastolický)
  Pohlavní dospělost: 6 – 8 týdnů
  Pohlavní cyklus: 5 dní (někdy indukce říje mimo cyklus)
  Délka březosti: 21 – 25 dní
  Počet mláďat: 5 – 20
  Délka kojení: až 35 dnů

Autor textu: Markéta Čacká, chs Utahraptor (http://www.utahraptor.cz/)